İç Anket Formu Duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı Stratejik Planını'nın yenilenmesi çalışmaları Devlet Bakanlığının onayı ile başlamıştır. Stratejik Planını'nın yenilenmesi sürecinde çalışmalarımızın görüş ve önerilerinin de plana yansıtılabilmesi amacıyla,"İç Paydaş Anket Formu " hazırlanarak

http://www.diyanet.gov.tr/anket.asp adresinde   yayımlanmıştır.

Stratejik Planın mümkün olan en yüksek katılımı sağlayacak şekilde hazırlanması için Başkanlığımız Personelinin söz konusu anket formunu 24/06/2011 tarihine kadar doldurmaları önem arz etmektedir.